Kaminer Uppsala

Experter på kaminer och skorstenstätning

Skorstenstätning Uppsala

Gör en skorstenstätning i Uppsala

När man använder kaminer och andra eldstäder påverkas husets skorsten. Skorstenen blir med tiden otät och sliten. Detta behöver åtgärdas för att kaminen ska fungera optimalt och för att inte äventyra säkerheten. En dålig skorsten är faktiskt även en riktigt stor miljöbov. Det är vanligt att skorstenen drabbas av mindre sprickor eller större skador med åren vilket bör åtgärdas.

Vår expertis och erfarenhet gör att vi efter en besiktning kan utföra passande renovering av skorstenen, oftast genom en noggrant utförd skorstenstätning.

Anar du att din skorsten inte fungerar som den ska? Låt oss göra en skorstenstätning hos dig i Uppsala! Hör av dig via formuläret

Hur går en skorstenstätning till?

Man brukar använda sig av tre olika metoder för att täta skorstenen för en mer effektiv eldning. Men gemensamt för alla dessa är att skorstenen ska vara tätt för att kaminen ska fungera på bästa sätt. Det traditionella sättet är så kallad glidgjutning där man drar en gjutform genom kanalen med ett keramiskt bruk appliceras på kanalvägarna på insidan av skorstenen.

Man kan också förse skorstenen med ett böjbart insatsrör med syrafast rostfritt stål. Det går fort att göra men rökkanalens omkrets minskar. Det kan också vara svårt at få ner röret i kanalen.

Modern teknik

Det mest moderna och effektiva sättet att utföra en skorstenstätning är med ett speciellt infodringsmaterial som effektivt tätar skorstenens rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Det är en snabb och smidig metod för perfekta kanalvägar. Kanalen blir helt slät utan skarvar utan att minska kanalarean. Materialet uppfyller branschens mycket stränga krav när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet och går att använda på alla sorters skorstenar. Metoden går att användas vid med både torr som våt drift samt vid eldning med olja, gas, pellets eller ved.

Utnyttja ROT-avdraget vid skorstenstätning

När du ska göra en skorstenstätning kan det vara bra att veta att det ingår i ROT-avdraget, vilket innebär att du får dra av 50 % på arbetskostnaden. Det som krävs är att du har fyllt 18 år och betalar skatt i Sverige. Vi sköter all administration och det nya priset syns direkt på fakturan. Man får maximalt dra av 50000 kr per person och år. Säg till oss direkt när du bokar en skorstenstätning att du vill använda ROT-avdraget. 

 

Behöver du göra en skorstenstätning i Uppsala? Vi hjälper dig så din skorsten fungerar som den ska och eldstaden blir säker att använda. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Vi kan skorstenstätning